Genderdysforie

 

Wat is het precies.
Genderdysforie komt voort uit het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten, genderidentiteitsstoornis. ( Transgender ) Vaak is er de wens om van het andere geslacht te willen zijn. Hoe sterk dit gevoel is, kan verschillen en de vormen waarin het zich uit ook. In het meest extreme geval zijn het mensen die hun lichaam aan het gewenste geslacht aan willen aanpassen, door middel van een medische behandeling, dit noemt men transseksueel. Dit kan voorkomen op alle leeftijden, echter wordt niet iedereen later een transseksueel.

Hoe te herkennen
Bij kinderen is er, meer dan gewoonlijk, de behoefte om te spelen met speelgoed en kinderen van het andere geslacht. Er kan een aversie ontstaan tegen typisch vrouwelijke of mannelijke dingen en hun eigen geslachtsorgaan.
Bij adolescenten en volwassenen ontstaan er vaak verdergaande symptomen. Men doet pogingen om primaire en secundaire geslachtskenmerken te verwijderen of te verkrijgen, bijvoorbeeld door hormoonkuren en zelfs operaties. Naast de geslachtsidentiteitsstoornis kunnen ook symptomen ontstaan, zoals angststoornissen of depressie en zelfs psychosomatische verschijnselen.
Als er daadwerkelijk een operatieve ingreep plaats vindt om over te gaan tot de andere sekse dan spreek je van transseksualiteit. Wanneer iemand kenmerken van beide geslachten wenst te hebben, spreek je van transgenderisme.

De diagnose
Het stellen van een diagnose is niet eenvoudig. Wanneer iemand zich meld met bovengenoemde symptomen wordt eerst onderzocht of er sprake is van interseksualiteit of dat het gaat om een psychische aandoening, bijvoorbeeld schizofrenie of een stoornis van lichaamsbeleving. Daarna moet worden uitgesloten of de persoon niet alleen streeft naar (maatschappelijke) voordelen die de andere sekse biedt, denk aan een schijnoplossing voor homoseksualiteit. Verder zal er sprake moeten zijn van ernstig lijden en sociale problemen.

Prof. Dr. Dick Swaab deed hersenonderzoek naar dit verschijnsel en ontdekte dat er in de hypothalamus, het gedeelte in de hersenen dat de sekse bepaald, bij transseksuelen tegengesteld aan het biologische geslacht ontwikkeld is. Inmiddels is dit gegeven ook door vele andere onderzoeken bevestigd. Tegengesteld onderzoek beweerd dat deze verandering ontstaat door middel van hormoontherapie. Hoewel dit achterhaald is blijf het toch circuleren op internet.

Genderism
Transgender Students, Binary Systems and Higher Education